LOKALE AFTALER

Retningslinjer for tjenestefrihed i LTK

Personaleafdelingen i Lyngby-Taarbæk Kommune har udsendt en oversigt over "Retningslinjer i forbindelse med orlov og tjenestefrihed" - se linket i den grå bjælke.