ARBEJDSLIV

Jubilæum

25, 40 og 50 års ansættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Jubilæum
Når en medarbejder har 25, 40 eller 50 års jubilæum i kommunen, har jubilaren fri på dagen.

Jubilaren får mulighed for at mødes med Borgmesteren, som gerne vil lykønske og overrække en gave.

Jubilæumsgratialet er med virkning fra 1. januar 2012 8.000 kr.

Dronningens Fortjenstmedalje
Når en medarbejder har 40 års jubilæum, kan jubilaren tildeles Dronningens Fortjenstmedalje.

Personaleafdelingen spørger hvert år de medarbejdere, som i årets løb har 40 års jubilæum, om de ønsker at blive indstillet til Dronningens Fortjenstmedalje.

En eller to gange om året afholdes reception hos Borgmesteren, hvor jubilarerne får overrakt Dronningens Fortjenstmedalje.

Ifølge oplysning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der en fast administrativ praksis - fastsat af Kabinetssekretariatet - der siger, at der kan gives medalje til ansatte på grundløntrin 47 og derunder samt til medarbejdere med en ikke-akademisk uddannelse.

25, 40 og 50 års ansættelse som lærer ( Kun for tjenestemænd i den lukkede gruppe)

Statens jubilæumsgratiale
Jubilæumsgratiale udbetales, når man har været ansat som lærer i 25, 40 eller 50 år.

Dokumentation for ansættelse fremsendes til Løn- og Økonomiservice under Center for Økonomi og Personale i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den ansatte får ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet.

Gratialet udgør pr. 1. april 2012 følgende beløb (grundbeløb 31/3 2012):

  • ved 25 års jubilæum kr. 6.000
  • ved 40 års jubilæum kr. 7.600
  • ved 50 års jubilæum kr. 9.000

Beløbene procentreguleres.

Læs mere om Jubilæumsanciennitet i PAV: se linket ovenfor

  • Hvordan beregnes jubilæumsancienniteten? PAV afsnit 16.4.1.2.
  • Hvem udbetaler jubilæumsgratialet? PAV afsnit 16.4.2.1. 
  • Gratialets størrelse?  PAV afsnit 16.4.2.2.

Efter ligningslovens § 7 U betales skat og arbejdsmarkedsbidrag af gratialer, gaver og godtgørelser fra arbejdsgiveren, i det omfang det samlede beløb i indkomståret overstiger 8.000 kr.


Bemærk, at såfremt et jubilæum beregnet efter statens takster efterfølges af et tilsvarende kommunalt jubilæum, udbetales differencen mellem de to gratialer - og ikke et gratiale mere.