Krisehjælp

Lyngby-Taarbæk Kommunes akuttilbud er for borgere, der oplever en akut psykisk krise. Der er åbent døgnet rundt. Tlf. 70 26 50 01. Man kan sende SMS til 24941001 eller sende mail til kontakt@akuttilbuddet.dk. Det er muligt også at møde op på Slotsvænget 23A i Lyngby.

Se også www.akuttilbuddet.dk

 
Lyngby-Taarbæk Kommune bevilliger psykologbistand til lærere efter vold, trusler om vold, stress eller andre arbejdsrelaterede problemer.

 Kommunen samarbejder med Dansk Erhvervspsykologi A/S

Alle henvendelser skal foregå via nærmeste leder - evt. overordnet ansvarlig leder i personaleafdelingen.

Medlemmer af Kreds 22, der ikke er ansat af Lyngby-Taarbæk Kommune, kan henvende sig direkte til DLF på tlf. 33 69 63 00.

Rådgivningssamtaler

Den 1. december 2012 lancerer DLF et nyt bookingsystem til samtaler med foreningens rådgivning om psykisk arbejdsmiljø.

Hidtil har det været sådan, at det enkelte medlem selv kontaktede DLF telefonisk og aftalte en tid. Fremover har medlemmerne mulighed for at bestille en rådgivningstid elektronisk.
Bestillingen foregår via foreningens hjemmeside.

Der gælder fortsat følgende betingelser for at modtage psykologhjælp via foreningens rådgivning om psykisk arbejdsmiljø:

  • Problemstillingen skal være arbejdsrelatere
  • Medlemmet har forespurgt og undersøgt mulighederne for hjælp via egen arbejdsplads eller kommune
  • Medlemmet har været medlem af Danmarks Lærerforening i mindst 1 år eller er overflyttet fra anden relevant faglig organisation
  • Medlemmet ikke har modtaget psykologhjælp via foreningen i de seneste 2 år.

Vi opfordrer til, at medlemmerne orienterer sig på ”Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø” på DLF’s hjemmeside for at komme ind i booking systemet. Her står der lidt om, hvad medlemmerne kan forvente.