MEDLEM

Medlemsfordele


Aktive medlemmer

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen.   Kreds 22 og hovedforeningen øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår. Kommer du i knibe på arbejdspladsen, kan du hente hjælp her.


Pensionister
Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen.


Alle pensionistmedlemmer kan tilmelde sig til diverse arrangementer og kurser på DLF's hjemmeside 

20 gode grunde til at være medlem 

Solidaritet

Bistand

Goder


Foreningen bygger på et stærkt medlemsgrundlag – fundamentet for organisationen

Foreningen kæmper for medlemmernes økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser

DLF har aftaleret i forhold til løn- og arbejdsforhold- forhandle overenskomst

DLF er en aktiv  debattør både lokalt og nationalt.

DLF er med til at præge love og bekendtgørelser


Juridisk og økonomisk bistand*

Du er omfattet af DLF's kollektive ansvars- og gruppelivsforsikring

Kontingentet er fradragsberettiget

Under strejke og lockout er medlemmer generelt sikret  lønkompensation

Vejledning, hjælp og støtte fra Lyngby-Taarbæk Lærerforening i forbindelse med svære arbejdsforhold – du er f.eks. sikret rådgivning og juridisk assistance ved klagesager og afskedigelsessager.

Hjælp og rådgivning ifm. sygdom, stress, barsel mm.
* Et års karensperiode


Modtager fagbladet ”Folkeskolen”

Foreningen udbyder jævnligt gratis kurser til medlemmerne(kaldet åbne kurser)

Medlemskurser arrangeret af kredsen

Medlemskab af Lærernes bogklub

Du kan opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemændenes Låneforening (også for OK-ansatte)

Veluddannede tillidsrepræsentanter på din arbejdsplads. Alle TR'er er sikret en grundig grunduddannelse af DLF

Mulighed for at tegne en særlig fordelagtig gruppelivsforsikring

Mulighed for billige feriehuse i Danmark

Gratis adgang inkl. gæst til ArbejdermuseetMulighed for at indgå i flere lærerfællesskaber f. eks:

Lærerstandens Brandforsikring - Lærernes pension - Lærernes a-kasse – Forbrugsforeningen