LOKALE AFTALER

Mentorer


Kredsen og Forvaltningen har indgået aftale om "Mentorer" - "Læreruddannede eller allerede ansatte i Ungdomsskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv".

Den underskrevne aftale kan ses ved at tykke på Mentorer i bjælken.