Arbejdsmiljørepræsentanter

Der skal være en valgt arbejdsmiljørepræsentant på hver skole. AMR er automatisk medlem af skolens MED-udvalg. AMR varetager opgaver angående fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

AMR se evt. mere på dlf.org

På grund af persondataforordningen kan vi ikke oplyse nærmre om din AMR Kontakt dine kolleger eller skolen for at få hjælp til at finde rette person.