Arbejdsmiljørepræsentanter

Der skal være en valgt arbejdsmiljørepræsentant på hver skole. AMR er automatisk medlem af skolens MED-udvalg. AMR varetager opgaver angående fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

AMR se evt. mere på dlf.org

Pga persondataforordningen kan vi ikke give oplysninger om din AMR

Du kan altid kontakte din skole eller dine kolleger for at få oplysninger og hjælp