Pension


Overenskomstansatte kan få hjælp i Lærernes Pension.
Tjenestemænd kan henvende sig på Kreds 22.

Har du spørgsmål vedrørende efterløn, skal du henvende dig til Lærernes a-kasse.