Skolenyt

Lærernes mening betyder noget. Vores centerchef Kirsten Balle og vores kredsformand Ole Porsgaard kommer på besøg på skolerne for at høre vores mening om arbejdsforhold som fx. opgaveoversigt, efter-videreudd. mm. LÆS SKOLENYT og få mere at vide!


Kredsens blad "Skolenyt" udkommer først i måneden - juli og august undtaget.

 

Redaktører: Christian Winther Larsen og Hanne Wiegandt.
Ansvarshavende redaktør: Christian Winther Larsen

 

Nyeste nummer af "Skolenyt"