Kontingent fra august 2017

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening har på solidarisk vis bidraget med omtrent det samme beløb til at genoprette økonomien i Særlig Fond efter lockouten i 2013. I sommeren 2017 er målene for Særlig Fond som planlagt nået, hvilket får betydning for kontingentet. For medlemmerne af Lyngby-Taarbæk Lærerforening betyder det, at kontingentet fra den 1. august 2017 bliver 500 kr. pr. mdr. for medlemmer af fraktion 1 og 2 – det samme som inden lockouten.

Kontingent fra august 2017

Emner

Målgruppe