Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Generalforsamling

i

Lyngby-Taarbæk Lærerforening

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00

Virum Skole

 Endelig dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændring vedr. kredsstyrelsesvalg og valg af delegeret i forhold til DLF’s nye retningslinjer
 6. Regnskab
 7. Fastsættelse af godtgørelse til kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg til kredsstyrelsen
  • valg af kredsformand
  • valg af kongresdelegerede og suppleanter
  • valg af øvrige medlemmer til kredsstyrelsen
  • valg af suppleanter til kredsstyrelsen
  • valg af 2 revisorer
  • valg af revisorsuppleanter
 1. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold til foreningens vedtægter foreligge skriftligt hos formanden senest tirsdag den 8. marts 2016.

 

Ole Porsgaard:                  Lyngby-Taarbæk Lærerforening

Sorgenfrivej 12

2800 Kgs. Lyngby

Mailadresse: 022@dlf.org

 

 

Fællesspisning: ca. kl. 19.30.

 

 

 

 

 

Emner

Målgruppe