Har du tjekket din løn?

Tjek om du får det rigtige i løn.

Fra 1. august 2015 fremgår undervisningstillægget af side 2 på lønsedlen. Der er som tidligere to forskellige tillæg - et for overenskomstansatte og et for tjenestemænd. Tillægget er uafhængigt af antallet af undervisningstimer, men reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Undervisningstimer ud over 750 timer om året for lærere og 835 timer for børnehaveklasseledere aflønnes særskilt og fremgår af side 1 på lønsedlen.

Emner

Målgruppe