Kontingent fra 1. august 2017

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening har på solidarisk vis bidraget med omtrent det samme beløb til at genoprette økonomien i Særlig Fond efter lockouten i 2013. I sommeren 2017 er målene for Særlig Fond som planlagt nået, hvilket får betydning for kontingentet. For medlemmerne af Lyngby-Taarbæk Lærerforening betyder det, at kontingentet fra den 1. august 2017 bliver 500 kr. pr. mdr. for medlemmer af fraktion 1 og 2 – det samme som inden lockouten. 287 kr. Kontingent til DLF 213 kr. Kontingent til Kreds 22 I alt 500 kr. Det ”nye” kontingent vil fremgå af lønsedlen for august måned for de forudlønnede medlemmer og af lønsedlen for juli måned for de bagudlønnede medlemmer.
Læs mere om kontingent

Kontingent fra august 2017