MEDLEM Generalforsamling

Generalforsamling 2018

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i

Lyngby-Taarbæk Lærerforening

torsdag d. 15. marts 2018 kl. 17.00 på

Virum Skole. 

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Formandens beretning

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændringer

6. Regnskab

7. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelse, tillidsrepræsentanter

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af formand

10. Valg af delegerede og styrelsesmedlemmer

11. Valg af suppleanter

12. Valg af 2 revisorer og suppleanter

13. Eventuelt 

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold til foreningens vedtægter foreligge skriftligt hos formanden senest onsdag d.7. marts 2018.

 Efterfølgende er der fællesspisning ca. kl.19.15

 

 

 

 

Se relevante dokumenter fra generalforsamling 2017