MEDLEM

Generalforsamling

Generalforsamling i Kreds 22 torsdag d. 19. marts 2020

 

Generalforsamling

i

Lyngby-Taarbæk Lærerforening

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00

på Virum Skole 

Foreløbig dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Formandens beretning
  4. Indkomne forslag*
  5. Vedtægtsændringer
  6. Regnskab
  7. Fastsættelse af godtgørelse til kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

Kandidater: Niels Peter Hansen og Hans Martens genopstiller

  1. Eventuelt 

*Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold til foreningens vedtægter foreligge skriftligt hos formanden senest onsdag den 13. marts 2019. 

Ole Porsgaard                                                                                        Formand for Lyngby-Taarbæk Lærerforening 

Der inviteres til fællesmiddag efter generalforsamlingen. Tilmelding senest onsdag 13. marts.