MEDLEM

Generalforsamling

Generalforsamling i Kreds 22 torsdag d. 19. marts 2020

 

Foreløbig dagsorden til 

GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i

Lyngby-Taarbæk Lærerforening

torsdag d. 19. marts 2020 kl. 17.00 på

Trongårdsskolen.

1.    Valg af dirigent

2.   Forretningsorden

3.   Formandens beretning

4.   Indkomne forslag

5.   Vedtægtsændringer

6.   Regnskab

7.   Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelse, tillidsrepræsentanter

8.   Fastsættelse af kontingent

9.   Valg af formand. Kandidat Ole Porsgaard

10. Valg af styrelsesmedlemmer. Nuværende kredsstyrelse genopstiller.

     Peter Møller TRON, Gitte Winther LU, Christian Larsen FU, Hanne Wiegandt EN, Pia Hansen Belhaiba, HU.

11.  Valg af delegerede blandt styrelsesmedlemmer

12.  Valg af suppleanter

13.  Valg af 2 revisorer og suppleanter. Nuværende genopstiller. Niels Peter Hansen VI, Hans Martens HU.

      Sup. Jens Christensen HU

14.  Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold til foreningens vedtægter foreligge skriftligt hos formanden senest onsdag d. 11. marts 2020.

 

Vi inviterer til fællesspisning efter generalforsamlingen. Tilmelding til din TR.

 

Formand Lyngby-Taarbæk Lærerforening

Ole Porsgaard