Arbejdsmiljørepræsentanter

Der skal være en valgt arbejdsmiljørepræsentant på hver skole. AMR er automatisk medlem af skolens MED-udvalg. AMR varetager opgaver angående fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Der er pt. ingen arbejdsmiljørepræsentant:

  • Taarbæk Skole
  • Psykologerne
  • Tale-hørelærerne
  • UU-Nord