Krisehjælp

Nogle gange oplever vores medlemmer episoder, som gør at de skal have hjælp.
Lærerliv_101 2013 06 04 DLF Skole 014

Krisehjælp

Lyngby-Taarbæk Kommunes akuttilbud er for borgere, der oplever en akut psykisk krise. Der er åbent døgnet rundt. Tlf. 70 26 50 01. Se også www.akuttilbuddet.dk
 
Lyngby-Taarbæk Kommune bevilliger psykologbistand til lærere efter vold, trusler om vold, stress eller andre arbejdsrelaterede problemer. Falck Healthcare kan kontaktes på tlf. 70 10 20 12.
Husk at oplyse, at du er ansat ved Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen.

Medlemmer af Kreds 22, der ikke er ansat af Lyngby-Taarbæk Kommune, kan henvende sig direkte til DLF på tlf. 33 69 63 00. Du opfordres til at orientere nærmeste leder - evt. overordnet ansvarlig leder i personaleafdelingen.

Rådgivningssamtaler

Den 1. december 2012 lancerede DLF et nyt bookingsystem til samtaler med foreningens rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Hidtil har det været sådan, at det enkelte medlem selv kontaktede DLF. 

Kontakt DLF rådgivningen her